ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[Άρθρο 2 παρ. 14β της υπ’ αριθ. Α2 –718 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2090/τ.Β΄/31-07-2014)]

Με την υπ’ αριθ. 28990/27-10-2014 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000,00), σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ. 14β της υπ’ αριθ. Α2 – 718 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2090/τ.Β΄/31-07-2014), στην εταιρεία ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.με έδρα στην Λ. Σπάτων 81 – 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ, διότι σε έλεγχο για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α΄/08-08-2013), που διενεργήθηκε στις 14-10-2014 από την Υπηρεσία μας, στο υποκατάστημα της εταιρείας στη Λ. Πεντέλης 39 – 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, διαπιστώθηκε διαφορά τιμής χρέωσης στο ταμείο από την τιμή που αναγραφόταν στην πινακίδα στο ράφι σε προϊόν «ΑΝΤΖΟΥΓΙΕΣ ΦΙΛΕΤΟ 140ΓΡ ΚΑΛΛΟΝΗ».

Η αναγραφή διαφορετικής τιμής στην πινακίδα από την τιμή χρέωσης στο ταμείο, καθιστά την πινακίδα ανακριβή και παραπλανητική για τον καταναλωτή, συνεπώς συνιστά παράβαση που τιμωρείται διοικητικά με το άρθρο 22 του Ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με το Άρθρο 2 παρ. 14β της υπ’ αριθ. Α2 – 718 Υ.Α. με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000,00).