ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[Άρθρο 91 παρ. 4β της υπ’ αριθ. Α2 –861 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2044/τ.Β΄/22-08-2013)]

Με την υπ’ αριθ. 21006/01-11-2013 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500,00), σύμφωνα με το Άρθρο 91 παρ. 5 της υπ’ αριθ. Α2 –861 Υπουργικής Απόφασης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2044/τ.Β΄/22-08-2013), στην εταιρεία ΣΚΑΖΑ ΑΙΚ. – ΣΑΚΚΑ ΣΤΑΥΡ. Ο.Ε. με έδρα στην οδό Αγ. Παρασκευής 126 – 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, διότι σε έλεγχο για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4177/2013, που διενεργήθηκε στις 23-10-2013 από την Υπηρεσία μας, διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο δεν αναγραφόταν ότι οι γαρίδες είναι κατεψυγμένες, κατά παράβαση του Άρθρου 91 παρ. 4β της υπ’ αριθ. Α2 –861 Υ.Α..