Με την αριθμ. πρωτ. 3803 σχετ. 3754/6-12-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Δ.Α επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (€3000,00) στο πρατήριο υγρών καυσίμων με την επωνυμία «ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» που βρίσκεται στο 30ο χλμ ΠΕΟΑΘ, διότι η ελεγχόμενη οντότητα για ορισμένα χρονικά διαστήματα σε κάθε φορολογικό έτος 2016, 2017,  2018 και 2019 δεν είχε γνωστοποιήσει τις τιμές πώλησης στο δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Δ/νσης Παρατηρητηρίου Τιμών – Τιμοληψιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως όφειλε,  για το καύσιμο «υγραέριο κίνησης», κατά παράβαση του άρθρου 114 της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/B/2017).