Με την υπ’ αριθ. 7169/05-03-2014 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000,00), σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4α της υπ’ αριθ. Α2 –861 Υπουργικής Απόφασης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2044/τ.Β΄/22-08-2013), στην επιχείρηση ΚΑΛΛΙΟΠΗ Δ. ΚΑΤΣΙΠΗ, που βρίσκεται στην οδό Πλάτωνος 16-18, στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, διότι σε αγορανομικό έλεγχο που διενεργήθηκε στο κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων της ανωτέρω εταιρείας, στις 20-02-2014, διαπιστώθηκε μη τήρηση πινακίδας τιμής στη βιτρίνα του καταστήματος.