Με την υπ’ αριθ. 24629/13-12-13 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000,00), για παράβαση του άρθρου 116 παρ. 2 της υπ’ αριθ. Α2 –861 Υπουργικής Απόφασης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2044/τ.Β΄/22-08-2013), στην εταιρεία ΠΑΝ. ΠΑΝΕΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έδρα στην οδό Κερασούντος 119 στη Ν. Ιωνία, διότι σε έλεγχο που διενήργησε Κλιμάκιο Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (Κ.Ε.Δ.Α.Κ) στο πρατήριο υγρών καυσίμων της ανωτέρω εταιρείας, στις 19-03-2013, το δείγμα πετρελαίου κίνησης που ελήφθη βρέθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ με πετρέλαιο θέρμανσης σε ποσοστό 2,8% περίπου από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους. Η ανωτέρω παράβαση τιμωρείται διοικητικά με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν.4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 116 παρ. 7β της υπ’ αρ. Α2-861 Υπουργικής Απόφασης “Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) με διοικητικό πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000,00).