ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[Άρθρο 2 παρ. 14β της υπ’ αριθ. Α2 – 718 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2090/τ.Β΄/31-07-2014)]

Με την υπ’ αριθ. 23646/12-09-2014 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000,00), σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ.14β της υπ’ αριθ. Α2 – 718 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2090/τ.Β΄/31-07-2014), στην εταιρεία Α. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ, με έδρα στην οδό Κοκκιναρά 30 – 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ, διότι σε έλεγχο για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α΄/08-08-2013), που διενεργήθηκε στις 29-08-2014 από την Υπηρεσία μας στο κατάστημα της εταιρείας στην οδό Κοκκιναρά 30 – ΚΗΦΙΣΙΑ, διαπιστώθηκε ότι στην αναρτημένη πινακίδα που υπήρχε στο ράφι του καταστήματος για το προϊόν “ρυζογκοφρέτες RUDE HEALTH Brown Rice Thins”, η τιμή προβολής ήταν 3,95€ ενώ η τιμή χρέωσης στο ταμείο ήταν 4,23€, κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ. 14β  της υπ’ αριθ. Α2 – 718 Υ.Α..