ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρα 4101 , 128 και 129 της Α2-861/2013   (ΦΕΚ 2044/Β’)]

Με την υπ΄ αριθμ. 749/10-02-2014 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 24.500,00 € (εικοσιτεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΡΗΓΑΤΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ » με έδρα τα Νεόκτιστα Ασπροπύργου, διότι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 31/01/2014, διαπιστώθηκαν τα εξής: α) η πώληση και κατοχή φιαλών υγραερίου χωρίς να κατέχει παραστατικά στοιχεία προμήθειας των προιόντων, ( άρθρο 101 παρ. 6α και άρθρο 128 παρ. 5 δ), β) έλλειψη άδειας εμπορίας υγραερίου (άρθρο 128 παρ. 12β) και γ) 9 επαναπληρούμενες φιάλες υγραερίου στις οποίες δεν διασφαλίζεται το απαραβίαστο οι οποίες και δεσμεύτηκαν (άρθρο 129 παρ. 4).