Με την υπ’ αριθμ. 533/07-03-2014 απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο δυο χιλιάδων ευρώ (2.000€) σε εφαρμογή των οριζομένων στην παρ.4α του άρθρου 1 και στην παρ.5 του άρθρου 39 της Υ.Α. Α2-861(ΦΕΚ 2044/Β΄/22-08-2013), στο σούπερ μάρκετ με την επωνυμία «Θ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ-Σ.ΜΠΙΣΣΙΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται στο 4οχλμ Ε.Ο. Γαλατά-Ναυπλίου, στο Γαλατά Τροιζηνίας, διότι σε αγορανομικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις 27/02/2014 στην εν λόγω επιχείρηση, διαπιστώθηκαν τα εξής: α) μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις για το προϊόν «τσάι με λεμόνι “Life” 500ml» κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 1 της ίδιας Υ.Α. και β) μη αναγραφή της προέλευσης στην ενδεικτική πινακίδα του προϊόντος «κρεμμύδια ξερά» κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 39 παρ. 4 της ίδιας Υ.Α.