Σύμφωνα με το υπ.αρ.οικ.391/24-01-23 έγγραφο, το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο 1.500(ΧΙΛΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ) ευρώ προς την επιχείρηση LE MASSAGE ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΣΚΥΛΙΤΣΗ ΑΝΝΑ-Λ.ΚΥΠΡΟΥ 36 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ διότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις 11/01/23 από υπαλλήλους του τμήματος, διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ(POS), κατά παράβαση του άρθρου 66 παρ.1 του Ν.4446/2016 και του άρθρου 4 παρ.1 της ΚΥΑ 45231/17.