Σύμφωνα με το υπ.αρ.2564/23 έγγραφο, το τμήμα εμπορίου ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών επιβάλλει πρόστιμο ΧΙΛΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (1.500 ΕΥΡΩ) στην επιχείρηση «ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 49-51 ΚΑΛΛΙΘΕΑ” βάσει των άρθρων 1 παρ.4Δ και 76 παρ.10 της υπ.αριθ. 91354/24-08-2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» Απόφασης  του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/ 30-8-17) σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/13, όπως ισχύει, διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της υπηρεσίας στις 19/05/23 στην ανωτέρω επιχείρηση, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

  1. Η επιχείρηση δεν διέθετε έντυπα φύλλα διαμαρτυρίας
  2. Στον τιμοκατάλογο δεν αναγραφόταν η ένδειξη «Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εαν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη – τιμολόγιο)» κατά παράβαση των άρθρων 1 παρ.3 και 76 παρ.1-9 των ανωτέρω Κανόνων.