Σύμφωνα με το υπ.αρ.οικ.5371/21-12-21 έγγραφο, το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ(5.000 €), βάσει του άρθρου 1 παρ.8.1ιι του ΦΕΚ 1039/7-7-10 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΑΠΟΦ.Δ19/Φ11/οικ13098/1156 «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Ν.3054/2002(ΦΕΚ 230 Α) ΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» σε συνδυασμό με τα άρθρα 20 και 24 του Ν.4177/13(ΦΕΚ 173/8-8-2013) προς την επιχείρηση «KYPROU FUELS EE-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΚΥΠΡΟΥ 57 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ» διότι κατόπιν ελέγχου και δειγματοληψίας διαπιστωμένης από το ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, το δείγμα ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 RON ΗΤΑΝ ΜΗ ΚΑ- ΝΟΝΙΚΟ ΔΙΟΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ TON ΙΧΝΗΘΕΤΗ ΚΙΝΙΖΑΡΙΝΗ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 2,2 mg/L ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ 3,0 mg/L.ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ.