Σύμφωνα με το υπ.αρ.1813/28-4-22 έγργαφο, το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (500€), στην επιχείρηση-κρεοπωλείο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΑΥΛ. ΟΛΓΑ-ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23-25 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”, βάσει του άρθρου 20 παρ.7.ΣΤ  της  αριθ. 91354/24-08-2017 «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.» σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/13, διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας στις 19-04-2022 στο ανωτέρω κατάστημα στην κρεατομηχανή  που κόβει μοσχαρίσιο κιμά, βρέθηκε υπόλειμμα νωπού κιμά προηγούμενης κοπής 600γρ , κατά  παράβαση του  άρθρου 20 παρ.6 της αριθ. 91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17).