Σύμφωνα με το υπ.αρ.1838/29-4-22 έγγραφο, το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (500€), στην επιχείρηση «AS MEAT IKE-SO MEAT ME IKE-ΓΟΥΝΑΡΗ 231 ΓΛΥΦΑΔΑ” βάσει του άρθρου 20 παρ.7.ΣΤ  της  αριθ. 91354/24-08-2017 «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.» σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/13, διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας στις 20-04-22 στην ανωτέρω επιχείρηση στην μηχανή του κιμά υπήρχε υπόλειμμα 300ΓΡ στο προιόν ΝΕΑΡΟ ΜΟΣΧΑΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, κατά  παράβαση του  άρθρου 20 παρ.6 της αριθ. 91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17).