Σύμφωνα με το υπ.αρ.3670/11-08-22 έγγραφο, το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (500€), στην επιχείρηση «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ-Λ.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 63 ΑΛΙΜΟΣ» βάσει του άρθρου 20 παρ.7.ΣΤ  της  αριθ.91354/24-08-2017 «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17) σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/13, διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας στις 05/08/22 στην ανωτέρω επιχείρηση στην μηχανή του κιμά υπήρχε υπόλειμμα 150 ΓΡ στο προιόν ΛΑΠΑ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΟΥ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΝΩΠΗ(ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ 9,20 ΕΥΡΩ-ΑΞΙΑ 1,38 ΕΥΡΩ) κατά παράβαση του  άρθρου 20 παρ.6 της αριθ. 91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17)