Σύμφωνα με το υπ.αρ.3657/10-8-22 έγγραφο, το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο ΤΡΙΩΝ  ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (3.000€), στην επιχείρηση «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ METRO ΜΑ- LL IQOS- ΙΝΚΑΤ ΑΕ(IQOS METRO MALL)-Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 276 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”  βάσει του άρθρου 2παρ.14A της υπ.αριθ.91354/24-08-2017 «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17) σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/13, διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας στις 04/08/22 στην ανωτέρω επιχείρηση διαπιστώθηκε η μη ύπαρξη τιμών πώλησης στα κάτωθι καπνικά προιόντα:

1) IQOS ILUMA PRIME

2)ΣΕΤ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ GROUNDED

3) IQOS ILUMA

4)IQOS ILUMA ONE

5)ΣΕΤ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ CELEBRATE

6)ΣΕΤ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ EXHILARATE,

κατά παράβαση του  άρθρου 2 παρ.1 της αριθ. 91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17)