Σύμφωνα με το υπ.αρ.4181/23-09-22 έγγραφο, το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (500€), στην επιχείρηση «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» βάσει του άρθρου 20 παρ.7.ΣΤ της  αριθ. 91354/24-08-2017 «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.»(ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17) σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/13, διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας στις 15-09-22 στο υποκατάστημα-super market της ανωτέρω επιχείρησης  που βρίσκεται στο Παλαιό Φάληρο Αττικής (Αλκυόνης & Άτλαντος ),  στην κρεατομηχανή  που κόβει μοσχαρίσιο κιμά βρέθηκε υπόλειμμα νωπού κιμά Βόειο Μοσχάρι Γαλλίας προηγούμενης κοπής 195γρ, κατά παράβαση του άρθρου 20 παρ.6 της αριθ. 91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17).