Σύμφωνα με το υπ.αρ.4155/22-09-22 έγγραφο, το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο:

1) ΧΙΛΙΩΝ ΕΥΡΩ (1000 ΕΥΡΩ) στην επιχείρηση  «K. NIKOΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ –ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΕ-Γρυπάρη 47  & Ευαγγελιστρίας-ΚΑΛΛΙΘΕΑ”, βάσει του άρθρου 2 παρ. 14.Γ. της αριθ. 91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17) σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/13, διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας στις 14-09-22  στο κατάστημα-σούπερ μάρκετ της ανωτέρω επιχείρησης διαπιστώθηκε ότι η παραπάνω επιχείρηση για το προϊόν Λουκούμι ΟΛΥΜΠΟΣ σε συσκευασία 300γρ με bar code 5201182060317, είχε δύο διαφορετικές τιμές πώλησης. (στην πινακίδα  λιανικής τιμής ραφιού ανέγραφε  τιμή 2,40€, ενώ στο ταμείο είχε τιμή χρέωσης 2,48€), κατά  παράβαση του  άρθρου 2 παρ.9 της αριθ. 91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-2017).

2) ΧΙΛΙΩΝ  ΕΥΡΩ (1000 ΕΥΡΩ) στην ανωτέρω επιχείρηση, βάσει του άρθρου 78 παρ. 9.Α.ii της αριθ. 91354/24-08-2017 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/13, διότι κατά τον ανωτέρω έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι το προϊόν τυρί γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ, 0,598kg (μεταβλητού βάρους) με bar code 5201182060317, το οποίο διατίθετο σε μειωμένη τιμή  (-3,85€ έκπτωση από την αρχική τιμή πώλησης ανά κιλό ήτοι 13,80€, όπως ανέγραφε το καρτελάκι της προσφοράς στο ράφι λιανικής).Το ποσό της αρχικής τιμής πώλησης των 13,80€ ανά κιλό, που αναγραφόταν στο καρτελάκι της προσφοράς στο ράφι λιανικής για το εν λόγω προϊόν, δεν αντιστοιχούσε στην πραγματική αρχή τιμή ανά κιλό του προϊόντος η οποία ήταν πολύ χαμηλότερη, ήτοι 11,75€  ( η τιμή αυτή υπήρχε τόσο επί της συσκευασίας του προϊόντος , όσο και στο καρτελάκι τιμής ραφιού πριν την έκπτωση).Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση του  άρθρου 78 παρ.4 της αριθ. 91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-2017).