Σύμφωνα με το υπ.αρ.5339/22-12-21 έγγραφο, το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, επιβάλλει πρόστιμο ΧΙΛΙΩΝ(1.000) ΕΥΡΩ στην επιχείρηση ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΑ ΕΕ-ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ&ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 2 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ- ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ βάσει του άρθρου 1 παρ.4Α του ΦΕΚ 2983/τ Β/30-08-17 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/13, διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι του τμήματος στις 14/12/21, διαπιστώθηκε η έλλειψη πινακίδας ενδεί- ξεων στο ράφι λιανικής για το προιόν ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ LACTA 200gr(παράβαση άρθρου 1 παρ.2 ΚΑΝΟΝΕ ΔΙΕΠΠΥ)