Σύμφωνα με το υπ.αρ.969/01-03-23 έγγραφο, το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΜΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  επιβάλλει πρόστιμο ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (500€), στην επιχείρηση «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ”, βάσει του άρθρου 20 παρ.7.ΣΤ της  αριθ. 91354/24-08-2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17) σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/2013, διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας στις 17-02-2023 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται στον Άλιμο Αττικής(Παλαιστίνης  & Λαμίας 1),  στην κρεατομηχανή  που κόβει μοσχαρίσιο κιμά ,  βρέθηκε υπόλειμμα νωπού κιμά του είδους «λάπα νεαρού μόσχου Ολλανδίας»προηγούμενης κοπής  2,318 κιλά, κατά  παράβαση του άρθρου 20 παρ.6 της αριθ. 91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17), όπως ισχύει.