Σύμφωνα με το υπ.αρ.5259/21-12-21 έγγραφο, το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, επιβάλλει πρόστιμο ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ(500) ΕΥΡΩ στην επιχείρηση ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ-ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 158 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ-ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ(ΜΥ ΜΑΡΚΕΤ) βάσει του άρθρου 20 παρ.7ΣΤ του ΦΕΚ 2983/τ Β/30-08-17 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/13, διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι του τμήματος στις 14/12/21, διαπιστώθηκε η ύπαρξη υπολείμματος κιμά 1040 γρ στη μηχανή κοπής της επιχείρησης(παράβαση άρθρου 20 παρ.6 ΚΑΝΟΝΕ ΔΙΕΠΠΥ)