Σύμφωνα με το υπ.αρ.693983/8-6-24 έγγραφο, το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο ΧΙΛΙΩΝ ΕΥΡΩ (1.000€), στην επιχείρηση «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ » βάσει του άρθρου 2Ε παρ.1 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1Α της αριθ.91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/ 30-8-17)όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 7 και 24 του Ν.4177/2013, διότι, κατά τον  διενεργούμενο έλεγχο υπαλλήλων της Υπηρεσίας στις 29 Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στο υποκατάστημα που διατηρεί η παραπάνω επιχείρηση επί των οδών Ηλείας και Ελ. Βενιζέλου 35-37,στη Γλυφάδα, διαπιστώθηκε ότι για το προϊόν “ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , μοντέλο YV1777024, χρώματος μπλε με bar code8711295703386”  διατίθετο προς πώληση, δεν υπήρχε η πινακίδα-ετικέτα με την ένδειξη  της τιμής του προϊόντος  στo σημείo που εκτίθετο το προϊόν προς λιανική , με αποτέλεσμα η παρεχόμενη πληροφορία προς τον καταναλωτή σχετικά με την τιμή του είδους να μην είναι άμεσα αντιληπτή. Τα παραπάνω, αποτελούν παράβαση του άρθρου 2Α παρ.2 του Κεφαλαίου 1Α  της υπ’ αριθ. 91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 35952/13-04-2023 όμοιά της (ΦΕΚ 2542/τ.Β΄/18-04-23).