Σύμφωνα με το υπ.αρ.694985/8-6-24 έγγραφο, ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (2.000€), στην επιχείρηση «ΙΝΤΕRSPORT ATHLETICS AEE» βάσει του άρθρου 2Ε παρ.1 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1Α της αριθ.91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/ 30-8-17)όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/2013, διότι, κατά τον  διενεργούμενο έλεγχο υπαλλήλων της Υπηρεσίας στις 29 Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:45, στο υποκατάστημα που διατηρεί η παραπάνω επιχείρηση επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 198-200,στο Παλαιό Φάληρο, διαπιστώθηκε ότι για τα κάτωθι είδη που διατίθετο προς πώληση:

1. Κάλτσες παιδικές σοσόνι (code Technical socks) σε συσκευασία 3 τεμαχίων με κωδικό είδους 01584-barcode 5202587069455 και τιμή πώλησης επί της συσκευασίας 5,99€ και

2. Αθλητικές αντρικές κάλτσες ΝΙΚΕ σε συσκευασία 3 ζευγών με κωδικό είδους SX7664-010-barcode 8 88407233623 και τιμή πώλησης επί της συσκευασίας 14,99€, απαιτήθηκε και εισπράχθηκε στο ταμείο, υψηλότερη τιμή από αυτή που ανέγραφε η καρτέλα με την τιμή πώλησης του είδους.

Συγκεκριμένα, για το μεν πρώτο απαιτήθηκαν προς είσπραξη 6,50€ (αντί 5,99€) και για το δεύτερο είδος απαιτήθηκαν προς είσπραξη 17,99€, σύμφωνα με την εκδιδόμενη απόδειξη ταμειακής μηχανής.

Τα παραπάνω, αποτελούν παράβαση του άρθρου 2Β του κεφαλαίου 1Α, παράγραφος 9. της αριθ. 91354/24-08-2017 απόφασης (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17), του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.», όπως  έχει τροποποιηθεί και ισχύει.