Σύμφωνα με το υπ.αρ.5452/4-1-22 έγγραφο, το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (2000 ΕΥΡΩ) στην επιχείρηση «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε», βάσει του άρθρου 2 παρ. 14.Γ.  και του άρθρου 1 παρ.4.Α. της  αριθ. 91354/24-08-2017 «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.» Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/ 30-8-17) σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/13, διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας στις 27-12-2021 στο υποκατάστημα της  ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται στο Ελληνικό (Λεωφ. Βουλιαγμένης 43-45 ), διαπιστώθηκε ότι:

1. η παραπάνω επιχείρηση για το προϊόν αναψυκτικό «Perrier, lime σε συσκευασία αλουμινίου 250ml», είχε δύο διαφορετικές πώλησης (στην πινακίδα  λιανικής τιμής ραφιού ανέγραφε  τιμή 0,61€, ενώ στο ταμείο είχε τιμή χρέωσης 0,62€ ) κατά  παράβαση του  άρθρου 2 παρ.9 της αριθ. 91354/24-08-2017 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17) και 

2.στην παραπάνω επιχείρηση δεν υπήρχε η πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις (τιμή-ονομασία κτλ) στο ράφι λιανικής ( ράφι κατάψυξης) για το προϊόν  παγωτό «Italice Caramelo Choc σε πλαστική συσκευασία 600γρ (1000ml)», κατά  παράβαση του  άρθρου 1 παρ.2 της αριθ. 91354/24-08-2017 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17)