Σύμφωνα με το υπ.αρ.1177/17-03-22 έγγραφο, το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (500€), στην επιχείρηση «ICE HEART Ο.Ε. – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ-ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 86 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ”, βάσει του άρθρου 76 παρ.10  της  αριθ. 91354/24-08-2017 «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.» (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17) σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/13, διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας στις 11-03-2022 στο ανωτέρω κατάστημα διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε τα ειδικά  έντυπα φύλλα διαμαρτυρίας τοποθετημένα σε εμφανές σημείο εντός του καταστήματος  και προς χρήση των πελατών της επιχείρησης , κατά  παράβαση του  άρθρου 76 παρ.1 της αριθ. 91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17)