Σύμφωνα με την υπ.αρ.1854/28-4-22 απόφαση, το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ  ΕΥΡΩ (500 ΕΥΡΩ) στην επιχείρηση «BAKERY SQUARE E.E – ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-Κ.ΠΑΛΙΟΛΟΓΟΥ 12 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ» βάσει του άρθρου 2 παρ. 14.A. της αριθ. 91354/24-08-2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/2013, διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας στις 19-04-2022  στο κατάστημα της  ανωτέρω επιχείρησης, διαπιστώθηκε ότι για  το προϊόν παγωτό με γεύση Ferrero  που εκτίθετο στο ψυγείο με τα παγωτά διαφόρων γεύσεων και πωλούνταν χύμα (μη προσυσκευασμένο προϊόν), δεν υπήρχε στην τοποθετημένη πινακίδα λιανικής πώλησης  καμία αναφορά για την τιμή πώλησης του είδους (ανά κιλό), άλλα και ούτε και ανά μερίδα (μπάλα), κατά  παράβαση του  άρθρου 2 παρ.1 και παρ. 2.Β. της αριθ. 91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-2017).