Σύμφωνα με την υπ.αρ.5617/11-12-22 απόφαση, το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (2500€) στην επιχείρηση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ-Νεφέλης 48 ΑΘΗΝΑ”, βάσει του άρθρου 2 παρ.14Α & παρ14Γ και του άρθρου 37 παρ.5  της  αριθ. 91354/24-08-2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.” (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/ 30-8-17)  σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (Α΄ 240), διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας στις 2-12-2022,στο κατάστημα που διατηρεί η παραπάνω επιχείρηση στο Παλαιό Φάληρο (Αφροδίτης 39), διαπιστώθηκε ότι για το κατεψυγμένο προϊόν «ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ ΑΚ, προέλευσης Ισλανδίας- FAO 27» με τιμή κιλού 9,48€, που διατίθετο σε συσκευασμένη μορφή σε μεταβλητά βάρη:

α)υπήρχαν δύο διαφορετικές τιμές πώλησης για την τιμή ανά μονάδα μέτρησης, ήτοι κιλό, επί της πινακίδας  με τις απαιτούμενες ενδείξεις. Συγκεκριμένα, στην πινακίδα ραφιού λιανικής υπήρχε με έντονα μαύρους χαρακτήρες η ένδειξη για τιμή κιλού 9,48€ και πιο κάτω με μικρούς χαρακτήρες η ένδειξη για τιμή κιλού καθαρό 10,53€. Σημειωτέον, ότι η τιμή ανά μονάδα μέτρησης (κιλό) για τα κατεψυγμένα ψάρια μεταβλητού βάρους που διατίθενται σε συσκευασμένη μορφή, αναφέρεται στο καθαρό στραγγισμένο βάρος, χωρίς επίπαγο. Το παραπάνω, αποτελεί παράβαση του άρθρου 2 παρ.9 της αριθ.91354/24-08-2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.»  όπως ισχύει,

β)δεν υπήρχε η τιμή πώλησης επί της συσκευασίας εκάστου κατεψυγμένου τεμαχίου, παρά μόνο η τιμή πώλησης ανά κιλό στην πινακίδα ραφιού λιανικής στην κατάψυξη, το οποίο αποτελεί παράβαση του άρθρου 2 παρ.5.Β της αριθ.91354/24-08-2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.», όπως ισχύει  και

γ)η τιμή πώλησης του είδους προς τον καταναλωτή στο ταμείο, ανά συσκευασία, δεν γίνονταν επί του καθαρού στραγγισμένου βάρους του ψαριού, αλλά επί  κάποιου άλλου βάρους, (πολύ περισσότερο και από το βάρος με επίπαγο) για το συγκεκριμένο προϊόν. Συγκεκριμένα, για το προϊόν «ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ Α/Κ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ FAO27» με τιμή κιλού 9,48€,  καθαρού βάρους 0,864kg και βάρους με επίπαγο 0,960Kg, η τιμή πώλησης που χρέωνε η ταμειακή μηχανή ήταν 9,60€ (χρέωση που αντιστοιχούσε σε βάρος 1,013kg) αντί της ορθής 8,19€ (χρέωση σε καθαρό στραγγισμένο βάρος).Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση του άρθρου 37, παρ. 4.Α. της αριθ.91354/24-08-2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.», όπως ισχύει.

Επιπρόσθετα, επειδή εν λόγω επιχείρηση είναι υπότροπος για τις ανωτέρω ίδιες παραβάσεις εντός της τριετίας (Αποφάσεις με αρ. πρωτ.4182/22/23-09-22 και αριθ.πρωτ.4928/01-11-22 της Υπηρεσίας μας) ,σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.1 του Ν.4177/13 (Α΄ 240), το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και ανέρχεται στο ποσό των ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ  (πέντε χιλιάδες ευρώ).