Σύμφωνα με το υπ.αρ.6013/07-12-23 έγγραφο, το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (500€), στην επιχείρηση METRO AEBE-ΣΩΡΟΥ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ βάσει του άρθρου 20 παρ.7.ΣΤ  της  αριθ. 91354/24-08-2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17) σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/2013, διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας στις 28/11/23 στο υποκατάστημα-super market της ανωτέρω επιχείρησης  επί της οδού Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΥΣΤΡΑ ΓΛΥΦΑΔΑ βρέθηκε υπόλειμμα κιμά στη μηχανή