Σύμφωνα με το υπ.αρ.545197/8-5-24 έγγραφο, το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο συνολικού ποσού ΧΙΛΙΩΝ ΕΥΡΩ (1000 ΕΥΡΩ) στην επιχείρηση «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ ΑΕ» βάσει των άρθρων 34 παρ. 6Β και 20§7ΣΤ της υπ.αριθ. 91354/24.08.2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προιόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 2983/Β/30-8-17),σε συνδυασμό με τα άρθρα 4 και 24 του Ν.4177/13, όπως ισχύουν, διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της υπηρεσίας στις 30/04/24 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης επί της οδού ΚΟΜΝΗΝΩΝ 1 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ διαπιστώθηκε:

1) Η ΜΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ(FAO) ΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΘΡΑΨΑΛΟ ΠΛΟΚΑΜΙ ΑΠΟΨ/ΝΟ ΠΕΡΟΥ (8,95 ΕΥΡΩ/KG) ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

2) Η ΥΠΑΡΞΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΚΙΜΑ ΒΑΡΟΥΣ 124γρ ΣΤΗ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΒΟΕΙΑ ΛΑΠΑ ΣΤΗΘΟΣ Α/Ο ΝΩΠΟ ΕΛΛ.ΕΚΤΡ. 9,90 ΕΥΡΩ/KG.