Σύμφωνα με την υπ’ .αριθ. 1497/29-03-23 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών επιβάλλεται πρόστιμο ΕΥΡΩ (1000€), στην επιχείρηση «ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΑΝΙΜΗ &ΣΙΑ ΟΕ» με έδρα στο Ελληνικό Αττικής (Ιασωνίδου 53, βάσει του άρθρου 78 παρ.9.Α.ii της  αριθ. 91354/24-08-2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17) σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/2013, διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας  στις 20-03-2023 στο κατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης στο Ελληνικό,  επί της οδού Ιασωνίδου 53, βρέθηκαν να διατίθονται προς πώληση επτά (7) τεμάχια του προϊόντος ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΛΟΥΞ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 330ML, τα οποία όμως πωλούνταν ως μεμονωμένα προϊόντα ενώ αποτελούσαν μέρος πολυσυσκευασίας , καθώς έφεραν επί της κάθε φιάλης την εξής αναγραφή:“Αποτελεί μέρος πολυσυσκευασίας. Δεν πωλείται ξεχωριστά. Ανώτατη προτεινόμενη τιμή φιάλης πολυσυσκευασίας 5+1”, κατά  παράβαση του  άρθρου 78 παρ.5 της αριθ. 91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17), όπως ισχύει.