Σύμφωνα με την υπ’ .αριθ. 724336/2024 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών επιβάλλεται  πρόστιμο ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (3.000€), στην επιχείρηση «EMELBI  IKE» με έδρα στον Ταύρο Αττικής ( Αρχιμήδους 2) , βάσει του άρθρου 2Επαρ.1 της αριθ. 91354/24-08-2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/ 30-8-17) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (Α΄ 240), διότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, στις 23-04-2024, στο κατάστημα της επιχείρησης “EMELBI IKE” με την επωνυμία «ANNA RISKA» στον Ταύρο, διαπιστώθηκε ότι η παρεχόμενη πληροφορία του εμπόρου προς τον καταναλωτή, για τα πωλούμενα είδη που αναφέρονται παρακάτω, ήταν ανακριβής και μη σαφής, όπως προκύπτει από με τις πινακίδες /ετικέτες που ήταν  τοποθετημένες/συραμμένες σε καθένα από αυτά. Συγκεκριμένα: α) για το προϊόν τσάντα υφασμάτινη, χαρακτηρισμένη με  κωδικό αριθμό από την επιχείρηση 1231.080325  και προέλευσης Γαλλίας (όπως αναγράφονταν στην ταμπέλα με την επωνυμία της επιχείρησης που συνόδευε το προϊόν), η προέλευση δεν συμφωνούσε ως προς την χώρα, καθώς υπήρχε πάνινη ετικέτα που ήταν συραμμένη στο εσωτερικό της τσάντας και ανέφερε ως χώρα προέλευσης την Κίνα (ανέγραφε made in China), β) για το προϊόν φόρεμα θαλασσί, χαρακτηρισμένο από την επιχείρηση με κωδικό αριθμό 1231.602470, υπήρχε καρτέλα δεμένη στο  προϊόν που έγραφε προέλευση DK (DANEMARK) και πάνινη ετικέτα που ήταν συραμμένη στο εσωτερικό του φορέματος ανέγραφε ως χώρα προέλευσης την Κίνα (ανέγραφε made in China) και  γ) για το προϊόν μπλούζα βιολετί, χαρακτηρισμένο με κωδικό αριθμό από την επιχείρηση 1231.377625, υπήρχε καρτέλα δεμένη στο προϊόν  που ανέγραφε προέλευση FR (FRANCE) και επιπλέον υπήρχε και  πάνινη ετικέτα που ήταν συραμμένη στο εσωτερικό της μπλούζας και ανέφερε ως χώρα προέλευσης την Κίνα (ανέγραφε made in China). Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση του άρθρου 2Α του ΚΕΦ.1Α παρ.1 της αριθ.91354/24-08-2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.», όπως  ισχύει.