Σύμφωνα με την υπ’ .αριθ. 905/04-03-2022 απόφαση του   Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης  Ανάπτυξης  Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών , επιβάλλεται πρόστιμο ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (500€), βάσει του άρθρου 20 παρ.7.ΣΤ. της  αριθ. 91354/24-08-2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ” ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.” (ΦΕΚ 2983/τ.Β’/30-08-2017), στην επιχείρηση-κρεοπωλείο “ΠΕΤΡΟΣ ΧΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ”,  με έδρα στο Ελληνικό  Αττικής  επί της οδού Τριπόλεως 35, επειδή κατά  τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας στις 23-02-22  στο κατάστημα της επιχείρησης που βρίσκεται στο Ελληνικό  ( επί της οδού Τριπόλεως 35 ), διαπιστώθηκε ότι  στην κρεατομηχανή που κόβει  μοσχαρίσιο και χοιρινό  κιμά, είχε υπόλειμμα κιμά προηγούμενης κοπής του είδους λάπα  μόσχου ελληνική νωπή 485γρ , κατά  παράβαση του  άρθρου 20 παρ.6 της αριθ. 91354/24-08-2017 ” Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας(ΦΕΚ 2983/τ.Β’/30-08-2017), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν. 4177/13(Α΄,173).