Με την υπ’αρ. 140/20-1-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00€), σύμφωνα με την παράγραφο 14A του άρθρου 2 της Υ.Α. 91354/2017  «Κωδικοποίηση Κανόνων  Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» σε συνδυασμό με  το  άρθρο  4  παρ. 1 & 2  και το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013), επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 9-1-2023 στο πρατήριο άρτου – αναψυκτήριο «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ -ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» στα Σεπόλια επί της οδού Κρέοντος 146, διαπιστώθηκε ότι για το προϊόν «τυρόπιτα σφολιάτα » που διετίθετο προς πώληση  δεν αναγραφόταν στην πινακίδα έμπροσθεν του προϊόντος η ένδειξη «κατεψυγμένο», κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ.1 Δ της Υ.Α. 91354/2017.