Με την υπ. αρ. πρωτ.5618/23-11-2021 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ ) στην επιχείρηση “ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ Β.& ΣΙΑ Ο.Ε.” Εστιατόριο στην οδό Ανδριανού 47 στην  Αθήνα, ΑΦΜ 091051541, ΔΟΥ Α’ Αθηνών, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 10-11-2021, διαπιστώθηκε ότι δεν αναγραφόταν στον τιμοκατάλογο του καταστήματος ότι το προιόν “Πίτα Σκοπέλου Χόρτο’ ήταν κατεψυγμένο, κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 1,2  του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 71παρ. 3β  των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.