Με την υπ’αρ.2697/8-5-2023  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ  (500,00  €),  σύμφωνα με την παράγραφο 14Α του  άρθρου 2 της Υ.Α. 91354/2017  “Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.”  σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  4  παρ. 1 & 2  και  το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013),  στην επιχείρηση «CALLIKU BAJR. FLOREND ΧΟΝΔΡΙΚΟ-ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ » (Έδρα : Λ.Δημοκρατίας 23, 13561, Αγ. Ανάργυροι , Υποκ/μα 3: Λ.Μεσογείων 139 & Μπαϊρακτάρη,  Αθήνα, Υποκ/μα 5 : Αχαρνών 137Α ,  Αθήνα)  επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας  στις  27-4-2023  στο υποκατάστημα που διατηρεί ο ανωτέρω επίί της οδού Αχαρνών 137Α  στην Αθήνα,  διαπιστώθηκε ότι για το προϊόν «Smart Grill» (Σχάρα θέρμανσης ανοξείδωτου αλουμινίου & αντικολλητική πλάκα) που διετίθετο προς πώληση, δεν υπήρχε η ένδειξη τιμής κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ. 1 ης Υ.Α. 91354/2017.