Με την υπ’αρ.5881/10-10-2023  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του  άρθρου 71   της Υ.Α. 91354/2017  «Κωδικοποίηση Κανόνων  Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», όπως ισχύει, σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  4  παρ. 1 & 2  και  το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013),  στην  επιχείρηση-εστιατόριο  «MINIMALISTIC E.E.- YΠ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» που βρίσκεται  στην  Αθήνα   επί της Λ.Συγγρού 133 , επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας  στις  6-10-2023  στην παραπάνω επιχείρηση,  διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο δεν υπήρχε η ένδειξη «κατεψυγμένο» για το προϊόν «μπιφτέκι λαχανικών»  , κατά παράβαση του άρθρου 71 παρ. 3Β  της Υ.Α. 91354/2017, όπως ισχύει.