Με την υπ’αρ.5880/20-10-2023  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του  άρθρου 71   της Υ.Α. 91354/2017  «Κωδικοποίηση Κανόνων  Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», όπως ισχύει, σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  4  παρ. 1 & 2  και  το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013),  στην  επιχείρηση «ΣΕΝΤΡΑΛ ΟΛ ΝΤΕΪ ΚΑΦΕ ΡΕΣΤΟ Ι.Κ.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ – ΚΑΦΕ» που βρίσκεται  στην  Αθήνα   επί της Λ.Συγγρού 133 , επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας  στις  6-10-2023  στην παραπάνω επιχείρηση,  διαπιστώθηκε  ότι για το προϊόν «Churros» (ισπανικοί λουκουμάδες) δεν αναγραφόταν στον τιμοκατάλογο η ένδειξη “κατεψυγμένο” κατά παράβαση του άρθρου 71 παρ. 3Β  της Υ.Α. 91354/2017, όπως ισχύει.