Με την υπ’αρ. 7434/18-12-2023  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του  άρθρου 71 της Υ.Α. 91354/2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.),  στην εταιρεία  «ΕΜΙΡΕΪΤΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (υποκατάστημα : Αθηνάς 6 & Αγ.Ειρήνης 43, Αθήνα, κεντρικό : BI.ΠΑ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ), επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές της παραπάνω Υπηρεσίας στις 5-12-2023 στην ανωτέρω επιχείρηση επί της οδού Αθηνάς 6 &  Αγ.Ειρήνης 43 στην Αθήνα, διαπιστώθηκε ότι για το προϊόν «πατάτες» δεν υπήρχε η ένδειξη «κατεψυγμένο» στον τιμοκατάλογο του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 71 παρ. 3Β  της Υ.Α. 91354/2017  όπως ισχύει.