Με την αρ. πρωτ. 2938/07.06.2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500€ (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «PUKA GENC» ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, Ευαλκίδου 2, Αθήνα, ΤΚ 10445, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 28-05-2024, διαπιστώθηκε ότι για το προϊόν «κεμπάπ», το οποίο αναγραφόταν σε αναρτημένο τιμοκατάλογο εντός του καταστήματος, δεν υπήρχε η ένδειξη «κατεψυγμένο».
Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση των άρθρων 4,7 & 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 35952/13.04.2023.