Με την υπ’αρ. 6125/10-11-2022  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ  (500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 71 της Υ.Α. 91354/2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  4  παρ. 1 & 2 και το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013) στην επιχείρηση καφετέρια-αναψυκτήριο «Θ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ – Ι. ΚΟΥΤΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» επειδή,  κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας  στις  29-10-2022  στο κατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης στην Αθήνα επί της οδού Άγγελου Πυρρή 9, διαπιστώθηκε ότι για το προϊόν «λουκανικόπιτα» δεν υπήρχε στον τιμοκατάλογο η ένδειξη «κατεψυγμένο», κατά παράβαση του άρθρου 71  παρ.3Β της Υ.Α. 91354/2017″.