Με την υπ’αρ.6124/10-11-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) σύμφωνα με την παράγραφο 14A του άρθρου 2 της Υ.Α. 91354/2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/30-08-17, τεύχος Β΄) σε  συνδυασμό  με το άρθρο 4 παρ. 1 & 2, το άρθρο 22 και  το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013) στην εταιρεία   «BAZAAR A.E..– Εμπορική Εταιρεία Ειδών SUPER MARKET» (έδρα: Πειραιώς 8, Μοσχάτο), επειδή κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 29-10-2022  στο υποκατάστημα της ανωτέρω εταιρείας επί της οδού Λ.Μεσογείων 2 & Σινώπης , στην Αθήνα, διαπιστώθηκε ότι για το προϊόν «ΧΤΑΠΟΔΙ Ψαράδικο» κατεψυγμένο, που διετίθετο συσκευασμένο σε μεταβλητά βάρη και συγκεκριμένα για τη συσκευασία των 0,560 gr καθαρό βάρος δεν υπήρχε τιμή  πώλησης συσκευασίας, παρά μόνο ένδειξη με την τιμή κιλού έμπροσθεν του προϊόντος, ενώ επρόκειτο για προϊόν που πωλείτο σε μεταβλητά βάρη, κατά παράβαση του άρθρου 2 § 5Β της Υ.Α. 91354/2017 – σημειώνεται ότι η εν λόγω εταιρεία είναι επανειλημμένως  υπότροπος για την παράβαση αυτή.