Με την αρ. πρωτ. 3373/27-06-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.500 € (χιλίων πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΑΘΗΝΑ ΜΠΙΣΤΡΟ Ε.Ε. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΠΑΡ» ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 3, ΑΘΗΝΑ, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 18-06-2024, διαπιστώθηκε ότι τα κάτωθι προιόντα: Α. αρνί γύρος Β. λαβράκι και Γ. φιλέτο σολομός βρέθηκαν στον καταψύκτη του καταστήματος ενώ δεν αναγράφονταν στον τιμοκατάλογο ως «κατεψυγμένα». Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση των άρθρων  7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 71 § 3Β των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.