Με την υπ’αρ. 7636/9-5-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1500,00) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ.4, και άρθρο 96 παρ.10 της υπ’αρ. Α2-861/14-8-2013 Υπουργικής Απόφασης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ. 1 & 2) του Ν.4177/13 στην επιχείρηση «LA STREGA ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΠΕ» (έδρα: Χρ. Σμύρνης 8, 17122, Νέα Σμύρνη), επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 02-05-14 στο κατάστημα εστίασης της προαναφερόμενης εταιρείας που βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη επί της οδού Χρ. Σμύρνης 8, διαπίστωσαν ότι:

α) δεν υπήρχε αναρτημένος τιμοκατάλογος στην εξωτερική όψη της κύριας εισόδου του καταστήματος και

β) δεν υπήρχαν τα ειδικά έντυπα «φύλλα διαμαρτυρίας» τα οποία υποχρεούνται να διαθέτουν μέσω ειδικής θήκης δίπλα ακριβώς από την έξοδο του καταστήματος, κατά παράβαση της παρ. 2 του άρθρου 90 και παρ. 1 του άρθρου 96 της υπ’αρ. Α2-861/14-8-2013 Υπουργικής Απόφασης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών.