Με την αρ. πρωτ. 02-02-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» Λ. Δεκελείας 114 & Επταλόφου, Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 24-01-2024, διαπιστώθηκε α) έλλειψη ανηρτημένου τιμοκαταλόγου για προιόντα πακέτο (καφέδες) εκτός καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 72 §3 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. β) Το δελτίο παραπόνων δεν ήταν σε εμφανές σημείο εντός του καταστήματος και ήταν ασφράγιστο και από το κατάστημα και από την Υπηρεσία μας κατά παράβαση των άρθρων 4,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 76 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.