Με την αρ. πρωτ. 6645/17-11-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΙΚΕ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡ. ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ» Δεκελείας 111, Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 08-11-2023, διαπιστώθηκε α) έλλειψη ανηρτημένου τιμοκαταλόγου για προιόντα πακέτο εκτός καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 72 §3 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. β) έλλειψη αναγραφής «κατεψυγμένο προιόν» στις σφολιάτες σε προθήκη του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 § 1Δ των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.