Με την αρ. πρωτ. 901/15-02-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ Ε. ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» Κ. Λουκάρεως 29, Αθήνα διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 07-02-2024, διαπιστώθηκε έλλειψη Δελτίου Παραπόνων στο κατάστημα ως όφειλε τοποθετημένο σε εμφανές σημείο κατά παράβαση των άρθρων 4,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 76 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.