Με την αρ. πρωτ. 2291/30-04-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΒΙΒΑ Ν. VIOLETA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» Λ. Δεκελείας 92, Ν. Φιλαδέλφεια, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 24-04-2024, διαπιστώθηκε έλλειψη Δελτίου Παραπόνων στο κατάστημα ως όφειλε τοποθετημένο σε εμφανές σημείο κατά παράβαση των άρθρων 4,7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 76 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.