Με την υπ’αρ. 6457/21-11-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00€) σύμφωνα με την παράγραφο 6Γ του άρθρου 115 της Υ.Α. 91354/2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε  με την Υ.Α. 94130/3-10-2022 (ΦΕΚ 5183/Β/6-10-2022) και ισχύει., σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 1 & 2 και το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013 στην εταιρεία «Α.ΦΟΥΚΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΚΙΝ/ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ “ΓΑΛΑΞΙΑΣ”» επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 10-11-2022 στο κυλικείο που διατηρεί εντός του κινηματογράφου “ΓΑΛΑΞΙΑΣ” στην οδό Μεσογείων 6 στην Αθήνα, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε προς διάθεση το προϊόν τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, κατά παράβαση του άρθρου 115 παρ. 3Γγ της Υ.Α. 91354/2017, όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 94130/3-10-2022 (ΦΕΚ 5183/Β/6-10-2022) και ισχύει.