ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 524/04-03-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4177/13 (σε συνδυασμό με το άρθρο 2 § 1α της Υ.Α. Α2-861/13) στην επιχείρηση «SHAQ MD ISHAKE του RAHAN ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ», με έδρα στην οδό ΠΕΙΡΑΙΩΣ 20, ΑΘΗΝΑ, διότι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 26-02-2014 στο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ, διαπιστώθηκε ότι πωλούσε αναψυκτικά, μπύρες, γάλατα (είδη ψυγείου) χωρίς να υπάρχει η προβλεπόμενη αναρτημένη πινακίδα τιμών.