Με την υπ’ αρ. 969616/6-10-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Α. – ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ Γ. Ο.Ε.» με έδρα στην Ύδρα για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 29-9-2022 στο κατάστημα εστίασης της επιχείρησης «ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Α. – ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ Γ. Ο.Ε.» δ.τ. “SKIPPER” που βρίσκεται στην Ύδρα, διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο δεν αναγράφεται ότι το είδος «μπιφτέκι» είναι κατεψυγμένο, κατά παράβαση του άρθρου 71§3Β των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).