Με την υπ’ αρ. 969621/6-10-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με έδρα στην Ύδρα για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 29-9-2022 στο κατάστημα εστίασης της επιχείρησης «ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» – δ.τ. «Το Κρυφό Λιμάνι» που βρίσκεται στην Ύδρα, διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο δεν αναγράφεται ότι το είδος «γαύρος» είναι κατεψυγμένο, κατά παράβαση του άρθρου 71§3Β των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).